Saraybosna Üniversitesi

Saraybosna Üniversitesi

Sürekli gelişmekte olan imkânları ile öğrencilerin en çok ilgi gösterdikleri üniversitelerden biri haline gelen sarayBosna üniversitesi özellikle Türk..

Saraybosna Üniversitesi

Köklü geçmişi ve geniş kapsamlı öğrenim fakülteleriyle Saraybosna Üniversitesi, 1949 yılından beri aralıksız sürdürdüğü Avrupa normlarındaki bilimsel araştırmaları ile Bosna Hersek’in en büyük üniversitesi konumundadır. Saraybosna Üniversitesi; teknik bilimler, hümanit bilimler, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve tıp alanında verdiği eğitimle hem akademik hem de profesyonel açıdan geniş içerikli bir eğitime sahiptir. Üniversite Bologna Beyanatına göre; bir ve iki yıllık yüksek lisans programları, üç yıllık doktora ve üç ya da dört yıllık lisans programları dahilinde 7 bin öğrenciye hizmet vermektedir. Bu rakam üniversite bünyesindeki tüm tam ve yarı zamanlı öğrenciler ile yabancı öğrenciler de sayıldığında, 55 bin öğrenciyi bulmaktadır. Toplamda 55 bini bulan tüm bu öğrencilere eğitim veren profesör, doçent ve diğer akademik personel sayısı da 1640’tır.
Eurostar Eğitim Merkezi’nin yurtdışı eğitim konusunda profesyonel yaklaşımlı çözümleri ile Avrupa standartlarında eğitim veren Saraybosna Üniversitesi’nin öğrencisi olmak için bir randevu almanız yeterli. Avrupa’nın merkezine diğer ülkelerle iç içe konumuyla Bosna Hersek’in çok kültürlü coğrafyasında yaşamak ve modern bir lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için Eurostar Eğitim Merkezi ile iletişime geçin. Yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetlerinin öncelikli tercihi Eurostar Eğitim Merkezi, kariyerinize Avrupa normlarında eğitim veren Saraybosna Üniversitesi eğitimini ekleme ayrıcalığına sahip olmanızı sağlamaktadır.
Lizbon Sözleşmesi ve Bologna kriterleri uygulanan Saraybosna Üniversitesi’nin ayrıca YÖK denkliği de bulunmaktadır. Akademik personelinin Avrupa uyum sürecinde oynadığı etkili rol sayesinde günümüzün öncü üniversitelerinden biri haline dönüşen Saraybosna Üniversitesi, yenilikçi reformları ile uluslararası üniversite eğitimlerinin doğru tercihidir.
Diploma denkliği ile yabancı meşrepli lisans, doktora ya da yüksek lisans programlarının akademik çevrelerce ülkemizde de kabul edilmesi için yapılan tüm harcamalar, bizzat karşılanmaktadır. Saraybosna Üniversite’si fakültelerde değişik tüzel kişilik faaliyeti yapıldığından, kayıt olunacak bölüme göre başvuru koşulları ve ücretleri de farklılık göstermektedir. Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek’in Donji Vakuf, Gorazde, Rosulje, Zvornik, Kurşun, Magpies, Pridvorci, Ustikolina, Soluk ve Hrasnica gibi farklı şehirleri kapsayan fakülteleriyle eğitim vermektedir. Ahlaki açıdan belirli değerlere sahip olan, bireysel ifade özgürlüğüne ve akademik kaliteye değer verilen bir üniversitede de okumak isteyen tüm öğrenciler, küresel eğitime katkıda bulunmak isteyen ve bilimsel çalışmaların her geçen gün daha da geniş ölçekte yapıldığı Saraybosna Üniversitesi’ni Eurostar Eğitim Merkezi’nin profesyonel danışmanlığı ile tercih edebilir.
Avrupa standartların çağdaş bir eğitim ve değişik üniversitelerle yaptığı etkili işbirliği sayesinde üniversite seçimlerinin prestijli seçimi olan Saraybosna Üniversitesi olanaklarından, Eurostar Eğitim Merkezi’nin deneyimli danışmanlık hizmeti ile faydalanmak kariyerinize hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır. Geçmişte aynı tarihi iç içe yaşadığımız Bosna Hersek’in kardeş şehri olarak bilinen Sarajove’da da eğitim veren Saraybosna Üniversitesi din, dil ve ırk ayrımı yapılmayan bir ortamda eğitim görmek isteyen herkese EuroStar Eğitim Merkezi ile ulaşıyor.
Mesleki eğitimden akademik kurumlar ve enstitülere, araştırma projelerinden eğitim kuruluşlarının birimlerine kadar doğrudan staj seçenekleri sunan Saraybosna Üniversitesi, geniş bir yelpazeye dağılmış faaliyet imkanları sunmaktadır. Yayıncılık faaliyetleri, bilimsel çalışmalar, kamusal kurumları ve özel sektör için entelektüel hizmet anlayışı ile güvenlik sertifikası programlarını edebi yayın çalışmalarıyla destekleyen Saraybosna Üniversitesi, birçok faaliyete imza attığı 2 akademi ve 15 fakültesiyle eğimine devam etmektedir.
Sırbistan ve Karadağ’da bulunan birçok üniversiteler ile yoğun bir etkileşim içinde çalışmalarına devam eden üniversite, bilimsel araştırmalar ve öğretim alında farklı üniversitelerle geniş kapsamlı bir işbirliği içerisinde yer almaktadır. Etkili bir şekilde devam eden Belgrad Üniversitesi işbirliği haricinde, Saraybosna Üniversitesi Belgrad’taki diğer üniversitelerle de iletişim halindedir. Novi Sad, Kragujevac, Podgorica, Priştine, University of Arts ve Niş ile de etkileşimde bulunan üniversite, her geçen yıl kapsamı daha da artan yen işbirlikleri organize etmektedir. Çin ve Güney Amerika gibi farklı ülkelerden de 1997-1998 faaliyetleri için birçok tıp uzmanları tutan Saraybosna Üniversitesi, verilen eğitimin uluslararası işbirliği ile üst düzeyde olması için günümüzde de farklı uzmanlarla çalışmaktadır.

ECTS; Avrupa Kredi Transfer Sistemi(European Credit Transfer System) Nedir?

Her yarı yıl için 30 kredi olarak belirlenen çalışma programı dahilindeki krediler, bireysel ölçekli kurslarda başarı gösteren öğrencilere verilir. Krediler;

Bosna Hersek genelinde ve bazı durumlarda Avrupa’da da transferi mümkün olan kredilerdir.

Öğrencinin ne kadar süre boyunca çalışma programına dahil olacağına bakılmaksızın geçerli olan ve kazanılmış kredilerdir.

SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

SOSYAL BİLİMLER
Politik Bilimler Fakültesi Master Derecesi;

Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Gazetecilik

Sosyoloji

Politik Bilimler

Lisans Derecesi;

Sosyal Hizmetler

Gazetecilik

Kriminal Bilimler

Hukuk

Güvenlik

İş İdaresi

Ekonomi ve Yönetim

İktisat Fakültesi Master Derecesi;

İktisat Master: Delaware Üniversitesi Alfred Lerner İşletme ve İktisat Okulu ortak çalışması ile Saraybosna İşletme Lisansüstü eğitim

İktisat

İşletme Yönetimi

Kriminal Bilimler Fakültesi Master Derecesi;

Avrupa güvenliğinde kriminoloji, kriminastik bilimi ve krimal hukuk

Hukuk Fakültesi Master Derecesi;

Devlet ve Uluslararası Kamu Hukuku Bölümü

Medeni Hukuk Bölümü

Kriminal Hukuk Bölümü

Devlet ve Hukuk Tarihi Bölümü

HÜMANİTER BİLİMLER
Lisans Derecesi;

Sosyoloji

Felsefe

Pedagoji

Tarih

Psikoloji

Spor

Yabancı Diller ve Edebiyat

Boşnak-Sırp-Hırvat Dili Edebiyatı

Fizik Eğitimi

Öğretim

Okulöncesi Eğitim

Felsefe Fakültesi Master Derecesi;

Tarih

Felsefe

Dilbilimleri

Edebiyat

Pedagoji

Psikoloji

Spor Fakültesi Master Derecesi;

Spor Sahası ve Fizik Eğitim

TEKNİK BİLİMLER
Lisans Derecesi;

Elektrik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mimarlık

Ulaşım ve İletişim

Elektrik Mühendisliği Master Derecesi;

Bilişim

Elektrik Güç Kaynakları

Elektronik ve Otomatik Aygıtlar

Telekomünikasyon

İnşaat Mühendisliği Master Derecesi;

İnşaat

Jeodezi

Hidromekanik

İletişim

Makine Mühendisliği Master Derecesi;

Endüstriyel Mühendislik ve Yönetim

Elektrik Güç Kaynakları

Modern Üretim Teknolojileri

Proses Teknikleri

Motorlu Araçlar

Mekanik Ahşap Teknolojisi

Savunma Teknolojileri

Ulaşım ve İletişim Master Derecesi;

Ulaşım ve İletişim Yöntemleri

Ulaşım ve İletişim Teknolojileri

TIP BİLİMLERİ
Lisans Derecesi;

Tıp

Farmakoloji

Diş Hekimliği

Medikal Sağlık Bakımı

Veterinerlik

Tıp Fakültesi Master Derecesi;

Klinik Disiplinler

Halk Sağlığı

Deneysel Laboratuar

Diş Hekimliği Master Derecesi;

DişHekimliği Bilimsel Araştırma Çalışmaları

Eczacılık Master Derecesi;

Farmasötik Araştırmalar

Veterinerlik Master Derecesi;

Parazitoloji

Tavuk Yetiştiriciliğinde Üretim ve Sağlık Bakımı

Mikrobiyoloji

Hayvanlarda İnfeksiyöz Hastalıklar

Hayvan Üreticiliği Radyasyon Koruması

Hayvansal Gıda Ürünlerinin Hijyeni ve Teknolojisi

DOĞAL BİLİMLER VE BİYOTEKNOLOJİ
Lisans Derecesi;

Kimya

Fizik

Coğrafya

Matematik

Biyoloji

Ormancılık

Ziraat

Bahçe Bitkileri

Ziraat ve Gıda Ürünleri Teknolojisi

Doğal Bilimler Master Derecesi;

Biyolojik Bilimler

Coğrafi Bilimler

Kimya Bilimleri

Fizik Bilimleri

Matematik Bilimleri

Ziraat Fakültesi Master Derecesi;

Bitki Koruma

Yiyecek İçecek Kalite Kontrolü

Ziraat

Hayvansal Ürünler Teknolojisi

Üzüm Yetiştiriciliği

Meyve Yetiştiriciliği

Çiçek ve Bitkilerin Üretimi, Uygulaması

Sürdürülebilir Arazi Yöntemi

Bitkisel Gıda Teknolojisi

Ziraat ve Gıda Ürünleri Endüstrisinde İktisat

Evcil Hayvan Beslenmesi

Korunmuş Sahada Sebze Üretimi

Ormancılık Fakültesi Master Derecesi;

Orman Koruma

Orman Kullanımı

Orman Ekolojisi

Orman Ulaştırma

Ormancılık İktisat ve Organizasyonu

Avcılık

GÜZEL SANATLAR
Lisans Derecesi;

Grafik

Grafik Tasarım

Resim Sanatı

Drama

Heykelcilik

Yayımcılık(Redaksiyon)

Solo Şarkıcılık

Ürün Tasarımı

Orkestra Yönetimi

Çeşitli Müzik Enstrümanlarının Çalışması

Güzel Sanatlar Master Derecesi;

Grafik

Grafik Tasarım

Resim Sanatı

Ürün Tasarımı

Heykelcilik

Müzik Akademisi Master Derecesi;

Solo Şarkıcılık

Kompozisyon

Orkestra Yönetimi

Çeşitli Müzik Enstrümanları

Ulusal Üniversite Kütüphanesi
1945 yılında kurulan kütüphanede, 400 bin kütüphane birimi bulunmaktadır.

Klinik Üniversite Merkezi
1894 yılında il hastanesi olarak kurulmuştur ve 45 farklı organizasyon birimi mevcuttur.

Öğrenci Birliği
1998 yılında Saraybosna Üniversitesi öğrenci derneklerinin bir uzantısı olarak kurulmuştur.

Bosna Hersek Üniversitesi En Popüler Bölümler;

jeoloji finans ve bankacılık sigortacılık ziraat ve gıda
ekonomi fizik, kimya, biyoloji, matematik Türk Dili ve Edebiyatı, Sırp Dili ve Edebiyatı, Boşnak Dili ve Edebiyatı
hukuk psikoloji mühendislik bilimleri Mimarlık

#saraybosnaüniversitesi

Saraybosna Üniversitesi

Tercih Sebepleri

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!